Small textMedium textMaximum text
 
Ik ben werknemer
 
 
Ik ben met pensioen
 
 
Ik ben uit dienst
 

Ik ben met pensioen

Wilt u meer weten, over de pensioenregeling waaraan u heeft deelgenomen klik dan hier

indexatie
De pensioenaanspraken die u bij Pensioenfonds Heijmans heeft verworven worden niet waardevast gehouden. Dit betekent dat uw pensioen niet meegroeit met de stijging van de prijzen.
Tekort
Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat het pensioenfonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfondsbestuur zal dan in overleg treden met Heijmans. In het uiterste geval zal het bestuur besluiten de pensioenopbouw te verlagen. In de afgelopen jaren verlaagde Pensioenfonds Heijmans de pensioenen als volgt:
Jaar Verlaging
2016 n.v.t.
2015 n.v.t.
2014 n.v.t.
2013 2%
2012 n.v.t.
Risico
Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Pensioenfonds Heijmans probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat helaas niet altijd goed gegaan. Om deze reden hebben we in 2013 de pensioenen met 2% moeten verlagen.

Een risico voor het pensioenfonds is de snelle stijging van de levensverwachting. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Pensioenfonds Heijmans moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

Een ander risico waar het pensioenfonds rekening mee moet houden is de rente. De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld het pensioenfonds ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt het pensioenfonds ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Er zijn nog meer risico’s waar het pensioenfonds rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen.

Pensioenfonds Heijmans moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden.

U pensioen wordt elke maand rond de 25e uitgekeerd. Elk jaar ontvangt u een opgave ten behoeve van uw belastingaangifte.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT