Small textMedium textMaximum text
 
Ik ben werknemer
 
 
Ik ben met pensioen
 
 
Ik ben uit dienst
 

Ik heb bij Heijmans gewerkt

Was u voor 2012 in dienst bij Heijmans en verdiende u op het moment dat u uw dienstverband bij Heijmans beëindigde meer dan het maximum pensioengevend salaris in de bedrijfstakpensioenfonds regeling waaraan u deelnam? Dan heeft u mogelijk pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds Heijmans. Op deze pagina leest u als gewezen deelnemer de voor u relevante informatie over de pensioenregeling

Wilt u meer weten, over de pensioenregeling waaraan u heeft deelgenomen klik dan hier

indexatie
De pensioenaanspraken die u bij Pensioenfonds Heijmans heeft verworven worden niet waardevast gehouden. Dit betekent dat uw opgebouwde pensioen niet meegroeit met de stijging van de prijzen.
Tekort
Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat het pensioenfonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfondsbestuur zal dan in overleg treden met Heijmans. In het uiterste geval zal het bestuur besluiten de pensioenopbouw te verlagen. In de afgelopen jaren verlaagde Pensioenfonds Heijmans de pensioenen als volgt:
Jaar Verlaging
2016 n.v.t.
2015 n.v.t.
2014 n.v.t.
2013 2%
2012 n.v.t.
Risico
Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Pensioenfonds Heijmans probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat helaas niet altijd goed gegaan. Om deze reden hebben we in 2013 de pensioenen met 2% moeten verlagen.

Een risico voor het pensioenfonds is de snelle stijging van de levensverwachting. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Pensioenfonds Heijmans moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

Een ander risico waar het pensioenfonds rekening mee moet houden is de rente. De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld het pensioenfonds ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt het pensioenfonds ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Er zijn nog meer risico’s waar het pensioenfonds rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen.

Pensioenfonds Heijmans moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden.
waardeoverdracht
Waardeoverdracht
Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Pensioenfonds Heijmans en wordt het vanaf het moment dat u 65 jaar wordt aan u uitbetaald. Indien u uw pensioen niet overdraagt, dan daalt de koopkracht van uw pensioen bij Pensioenfonds Heijmans omdat het pensioenfonds geen toeslagen verleend.
Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT